Climate Change and Health

सम्पर्क फोन

०१-४२६२५४३
०१-४२६२८०२ 

गतिविधि पात्रो

गतिविधि हेर्नुहोस्

Nepal Flag

फोटो संग्रह

image

(सबै हेर्नुहोस्)

भिडियो संग्रह

(सबै हेर्नुहोस्)

Our Objectives

हाम्रो बारेमा

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (MoHP) स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको शीर्ष निकाय हो । प्रमुख निकायको रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी क्षेत्र र गैर-सरकारी संस्थाको बढ्दो सहभागितामा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र समग्र राष्ट्रिय विकासका लागि मानसिक, शारीरिक र सामाजिक कल्याण सहितको स्वास्थ्य सुधार गर्न काम गर्दछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम / गतिविधिहरू विभिन्न महाशाखा र शाखामार्फत कार्यान्वयन गर्दछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा अन्तर्गत “बहु-क्षेत्रीय समन्वय शाखा” को माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन, वायुको गुणस्तर, WASH, स्वास्थ्य सेवाको फोहोर, रासायनिक सुरक्षा र अन्य सम्बन्धित वातावरणीय स्वास्थ्य क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्य गर्दछ ।
थप पढ्नुहोस्